Thursday, November 8, 2012

Salah Aku.

Salah aku.

Kerana dulu aku jadikan manusia,
tempat mengadu.
Lebih daripada aku mengadu pada Yang Esa.

Salah aku.

Kerana dulu aku percaya kata-kata manusia,
Lebih kata-kata Yang Maha Kuasa.

Salah aku.

Kerana mengharapkan manusia memahami aku,
Lebih daripada Yang Maha Pengampun memahami aku.

Salah aku.

Kerana mengharap manusia akan jadi teman baik aku,
Lebih daripada Yang Maha Kuasa menjadi peneman aku.
Waktu senang.
Waktu susah.

Salah aku.

Kerana akhirnya semua manusia meninggalkan aku.
Namun, Yang Maha Mengasihani tidak sekali pun mengabaikan aku.

Semuanya salah aku.
Allah.